Hot Swappable

hotswap

Hot-Swap คือกระบวนการอะไร ทำไมถึงมีใน Mechanical Keyboa […]

O-ring Keyboard

โอริง

O-ring Mechanical Keyboard คืออะไร? โอริง เป็นอุปกรณ์หน […]

switch keyboard

switch keyboard

สวิตซ์คีย์บอร์ดที่น่าเลือกใช้ แบบไหนถึงจะดี คีย์บอร์ด C […]

keycap profile

Keycap Profile

ทำความรู้จักกับโปรไฟล์คีย์แคปและความสำคัญในการเลือกใช้ […]