ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือ “Application Software” เป็นประเภทหนึ่งของซอฟต์แวร์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานหนึ่งหรือหลายงานที่เฉพาะเจาะจง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้ทั่วไป หรือธุรกิจ ซอฟต์แวร์ประยุกต์รวมถึงโปรแกรมที่เราใช้ในการสร้างเอกสาร, แก้ไขรูปภาพ, สื่อสาร, หรือแม้กระทำการสร้างเนื้อหามัลติมีเดีย รูปแบบของซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหลายแบบเช่นโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite), โปรแกรมกราฟิกและออกแบบ, เบราวเซอร์, และโปรแกรมสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมการทำงานหลากหลายประเภท ซึ่งทำให้พวกเราทุกคนสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้น

ต้นกำเนิดของซอฟต์แวร์ประยุกต์

การเริ่มต้น (Inception)

ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีต้นกำเนิดในปี 1940s กับคอมพิวเตอร์แรกของโลก การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ในยุคนั้นเริ่มขึ้นด้วยการทำงานแบบเฉพาะกิจ อาทิ โปรแกรมคำนวณเงินเดือนพนักงาน จนมาถึงในปี 1970s  ได้มีการพัฒนา ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทั่วไปขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั่วไป เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอ เป็นต้น

การพัฒนาต่อมา (Evolution)

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ได้รับการพัฒนาต่อมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์บนกระดานวางระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัย กำหนดมาตรฐานและภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บและแพลตฟอร์มอื่น ๆ  ราวกับมือถือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในปัจจุบันเรียกว่า “แอปพลิเคชัน” หรือ “แอป” และมีความหลากหลายมาก

ความยาวนาน (Ubiquity)

ซอฟต์แวร์ประยุกต์พัฒนาขึ้นเพื่ออะไร ? แน่นอนว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การเขียนหนังสือจดหมายอิเลกทรอนิกส์ การแก้ไขรูปภาพ, การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่นิยม, และการใช้งานบนมือถือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคน

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน

หลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์มีอะไรบ้าง วันนี้เราเลยจะมา ยก ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ที่เชื่อว่าทุกคนจะใช้งานกันอย่างเป็นประจำ รวมถึง ประเภท ของ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

การสื่อสาร

 1. Line: แอปพลิเคชันส่งข้อความและทำสนทนาผ่านการส่งข้อความ, วิดีโอคอล, และการส่งรูปภาพ.
 2. Facebook Messenger: แอปพลิเคชันสื่อสารสำหรับผู้ใช้ Facebook ที่ให้คุณส่งข้อความและไฟล์ต่าง ๆ ให้กับเพื่อน ๆ

การแก้ไขรูปภาพ

 1. Instagram: แอปพลิเคชันที่ใช้สร้างและแก้ไขรูปภาพโดยเฉพาะสำหรับการโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
 2. Adobe Lightroom: แอปพลิเคชันสำหรับการแก้ไขรูปภาพที่มีความละเอียดสูง แต่ถ้าต้องการตัดต่อรูปต้องโปรแกรม adobe photoshop

การแก้ไขรูปภาพ

 1. Instagram: แอปพลิเคชันที่ใช้สร้างและแก้ไขรูปภาพโดยเฉพาะสำหรับการโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
 2. Adobe Lightroom: แอปพลิเคชันสำหรับการแก้ไขรูปภาพที่มีความละเอียดสูง แต่ถ้าต้องการตัดต่อรูปต้องโปรแกรม adobe photoshop

การสร้างเนื้อหาและทำงานเอกสาร

 1. Microsoft Word: โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารข้อความและเอกสารสำนักงาน
 2. WordPress: แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์และบทความบล็อก ใช้งานง่ายคนนิยมใช้ค่อนข้างเยอะ
 3. google docs : ใช้สำหรับสร้างเอกสารข้อความบนโลกออนไลน์

การเรียนรู้

 1. Duolingo: แอปพลิเคชันสำหรับเรียนภาษาต่าง ๆ มีให้เลือกหลายภาษาภายในโปรแกรม
 2. Khan Academy: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์

ออกแบบเว็บไซต์

 1. 1.Adobe Dreamweaver : Dreamweaver  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างและแก้ไขเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บดีไซน์ โดยเฉพาะสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์และนักออกแบบเว็บ

  2.Wix : เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม

ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำคัญกับการศึกษาอย่างไร ?

จากในยุคโควิดที่ผ่านมาการเรียนออนไลน์นับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อเข้ามาแทนที่การเรียนแบบ On-Site ดังนั้นสถานศึกษาหลายๆแห่งจึงนิยมใช้ โปรแกรม zoom ในการจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถแชร์เนื้อหาให้กับนักเรียนและนักศึกษาได้ผ่านโปรแกรม Power Point ซึ่งทำให้การเรียนการสอนมีความสะดวกสบายมากขึ้น และช่วยให้นักเรียนรวมถึงนักศึกษาสามารถฟังไปพร้อมๆกับจดเลคเชอร์ได้ไม่ต่างจากการเรียนภายในห้องเลย

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้าน

หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ เฉพาะ งาน มี อะไร บ้าง วันนี้เราเลยจะมายกตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆกันว่าโปรแกรมเฉพาะที่ถูกทำขึ้นมาแต่ละอย่างมีโปรแกรมอะไรบ้างและถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

 • โปรแกรมเพื่องานออกแบบ – CAD (Computer-Aidea Design) เช่น AutoCadAutoLISP และ  DisgnCAD เป็นต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ใช้สำหรับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ และงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม
 • โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ – โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นโปรแกรม ส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

บทความที่เกี่ยวข้อง : องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
Credit : Keycapkab
Facebook
: Keycapkab