องค์ประกอบคอมพิวเตอ

คอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างไร

ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คอมพิวเตอร์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าในสังคมของชาวออฟฟิศหรือการทำงานต่างๆ เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย ทั้งนี้เราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ รวมถึงความสำคัญของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะทำให้คุณได้มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างตรงจุดและเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงจะได้สามารถปรับแต่งคอมพิวเตอร์ได้ตามความต้องการ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยปกติแล้ว ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ Hardware และ Software ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกัน เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าได้รับชุดคำสั่งจาก ยูสเซอร์ ให้ทำอะไรบ้าง หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า hardwareคือ อะไร หรือ Software คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร วันนี้เราเลยพาทุกคนมารู้จักกันว่าทั้ง 2 ส่วนนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง ถ้ามีส่วนใดสวนหนึ่งพังจะทำงานต่อไปได้หรือไม่  ?

Hardwareคืออะไร ?

ฮาร์ดแวร์ คือส่วนที่สามารถเห็นและสัมผัสของคอมพิวเตอร์แล้ว hardware มี อะไร บ้าง ยกตัวอย่าง เช่น หน่วยประมวลผล (CPU), หน่วยความจำ (RAM), การ์ดกราฟิก, และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น

  • หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ ไมโครโฟน เป็นต้น
  • หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : cpu) cpu ทําหน้าที่อะไร จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ และควบคุมระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ให้ทุกหน่วยทำงานสอดคล้องกัน
  • หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลหรือผลลัพธ์ของการทำงาน เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง เป็นต้น
  • หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลัง เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟล็อปปี้ดิสก์ ซีดีรอม เป็นต้น
องค์ประกอบคอมพิวเตอ

Softwareคืออะไร ?

ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ก็จะมีลักษณะรูปแบบเฉพาะ ที่จะสามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาเบสิก ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล ซึ่งเป็น องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญและขาดไปไม่ได้เลย

ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  • ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) –  เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และโปรแกรมแปลภาษา (Compiler)

  • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) – เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ให้ผู้ใช้สามารถทำงานต่างๆ ได้ตามต้องการ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) และโปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

องค์ประกอบคอมพิวเตอ

คอมพิวเตอร์จะขาดhardwareหรือsoftwareได้หรือไม่ ?

บอกเลยว่าไม่ได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้หากขาดทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็น องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญ ทำหน้าที่รับข้อมูลและประมวลผลข้อมูล รวมถึงแสดงผลข้อมูล ส่วนซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์ระบบจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามต้องการ ส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์จะทำหน้าที่ให้ผู้ใช้สามารถทำงานต่างๆ ได้ตามต้องการ

หากคอมพิวเตอร์ขาดฮาร์ดแวร์ เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (RAM) หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) หรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Input Device) คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงผลข้อมูล

หากคอมพิวเตอร์ขาดซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) โปรแกรมแปลภาษา (Compiler) หรือโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากไม่มีชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
  • ภาษา JavaScript เป็นภาษาที่ใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนเว็บ ภาษา JavaScript เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
  • ภาษา Python เป็นภาษาที่ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์หลายประเภท เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เกม และระบบปัญญาประดิษฐ์
  • ภาษา Java เป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับหลายแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และเกม

บทความที่เกี่ยวข้อง : โน๊ตบุ๊คเกมมิ่ง
Credit : Keycapkab
Facebook
: Keycapkab